Hungarian Diaspora Scholarship

Hungarian Diaspora Scholarship

Last modified: 23. February 2024

A program központi honlapja - The official website of the program:

Diasporascholarship.hu

A programhoz kapcsolódó aktuális dokumentumok - Latest documents connected to the program:

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram Működési Szabályzat

Operational Regulations for Hungarian Diaspora Scholarship Program

Végrehajtási útmutató

A Szabályzat és a Végrehajtási Útmutató 2023. január 16-i módosításának DFP specifikus elemei

VÁLTOZÁS 2024. február 7-től!

Magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga

Lehetővé vált, hogy a rövidebb képzésen tanuló ösztöndíjasok B2-es szintnél alacsonyabb, a képzési időhöz igazodó szintű magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga megszerzésével teljesítsék ösztöndíjas kötelezettségeiket, illetve az államilag elismert magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga helyett nyelvtudásuk szintjét a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. által kiállított dokumentummal igazolják. Míg korábban a 3 vagy annál több féléves képzéseken B2 nyelvi szint volt a követelmény, ez az alábbiak szerint módosul. A jelölt nyelvi szintek a Közös Európai Referenciakeret (CEFR) besorolása szerint értendők.

  • 3-4 féléves képzésben résztvevők számára előírt szint: A2,
  • 5-7 féléves képzésben résztvevők számára előírt szint: B1,
  • 7-nél több féléves képzés(ek)ben résztvevők számára előírt szint: B2.

A követelmény módosulásának hatálya visszamenőleg is érvényes, így a már korábban ösztöndíjat nyert hallgatókra is vonatkozik a könnyítés.

A nyelvtudás elvárt szintjének a számítása szempontjából nem a képzés féléveinek száma, hanem az ösztöndíjprogram keretében támogatott félévek száma az irányadó

CHANGE from 7th February 2024!

Hungarian as a foreign language exam

Scholarship holders studying in shorter study programmes can fulfil their scholarship obligations by passing a Hungarian as a foreign language exam at a level lower than B2; at a level corresponding to the length of the study period, or certifies their knowledge of Hungarian with a document “Certificate of Hungarian Language Assessment Result” issued by MFA Balassi (KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft.); instead of the state-recognised Hungarian as a foreign language exam. Whereas a B2-level knowledge was the previous requirement for 3-semester-long or longer study programmes, this has now changed, as follows:

  • 3-4 semester-long training period: the required level is A2,
  • 5-7 semester-long training period: the required level is B1,
  • more than 7-semester-long training period: the required level is B2.

The language levels indicated are those of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

The change to the requirement is retroactive, therefore students who have already been awarded a scholarship will also benefit from the change.

Általános Szerződési Feltételek/General Conditions

Megjelent  Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 2024/25-ös tanévre szóló pályázati kiírása. A mellékletek és maga a felhívás letölthetőek a DFP központi honlapjáról az alábbi link segítségével.

Diaszpóra pályázati felhívás a 2024/25-ös tanévre

Augusztus 1-ig hiánypótolható pályázati dokumentumok listája, 2024/25-ös oályázati folyamat.

The call for Hungarian Diaspora Scholarship application for the academic year 2024/25 has been opened. Necessary annexes and the call itself can be downloaded from HDS website using the link below.

Diaspora Scholarship - The call for application for academic year 2024/25

Checklist for HDS applicants 2024/25 (until August 1st at the latest)

A magyar diaszpórában élő pályázók a DFP programban részvételi jogosultsággal rendelkező felsőoktatási intézmények esetén az Államközi Ösztöndíjprogramban meghirdetett nyári egyetemekre tudnak pályázni 2024. március 28. 17:00-ig (CET).

Application is now open for summer university courses with HDS. Deadline: 28 March 2024 17:00 CET.

Az ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó legfrissebb hírek a DFP Facebook oldalán érhetőek el. The latest news about HDS program is available on its Facebook profile.

DFP Facebook profil